ارزش بورسی آذربایجانغربی ۲ برابر شد

جوادی از نیمی از ۵۰ درصد خرید در طول هفته گذشته نیز خبر داد و گفت: در این مدت، سهام شرکت ملی صنایع مس ایران با ۶۱.۵ درصد، بیشترین ارزش کل‌ها را به خود اختصاص داد و در رتبه اول بورس منطقه‌ای قرار گرفت.منبع

مدیر بورس منطقه‌ای آذربایجان‌غربی با اشاره به این که این مدت در بورس استان، ۱۲ کارگزار از ۱۵ امتیاز، سهام و حق‌دم بیش از ۱۶۰ شرکت بورسی و فرابورسی را انجام دادند، می‌گوید: در این مدت نمایندگی شرکت کارگزاری «بورسیران» بیشتر است. ارزش ریالی منطقه را با ۶۷ درصد به خود اختصاص داد.

وحید جوادی گفت: شاخص کل بورس آذربایجان‌غربی طی هفته گذشته با ۱۹ هزار و ۹۴۰ واحد به یک میلیون و ۵۱۳ هزار و ۷۱۵ کاهش رسید.

او با اشاره به اینکه هفته گذشته شاخص بازار فرابورس را کاهش داد، ۲۵۹ واحدی را در این مدت تجربه کرد، گفت: این شاخص نیز تا پایان هفته گذشته به ۲۰ هزار و ۴۱۱ واحد رسید.